Fransızca Sayılar ve Okunuşları

Cagridilokulu

Dil ulusları ulus yapan gerekli ve önemli  öğelerden birisidir bayrak gibi. Bugün dünyada bulunan uluslardan hepsinin kendisine ait bir ulusal dili ve bu dillerin de belli bir tarihi bulunmaktadır. Fransız dili de günümüzde önemli bir dil durumundadır denilebilir. Dil sürekli bir şekilde kullanılan ve insanların birbiriyle anlaşmasını, iletişim kurmasını sağlayan kendine özgü olan hem de uzun yılların bir getirisi olan, sürekli değişen, insanların ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösteren dinamik bir birikimdir. Böylelikle de nesilden nesile, deneyim, yaşanan olaylar ve bilgi birikimlerini aktarmaktadır. Fransızların ulusal dilleri olan ve bu ulusun örf, adet, gelenek-göreneklerini ve tecrübelerini günümüze taşımış, sonuç olarak da bütünlüklerini korumayı başarmışlar diyebilir ve tarih sahnesinde kendilerine önemli bir yer edinebilmişlerdir diyebiliriz. Bu köklü Fransızca dilini öğrenirken ilk olarak alfabelerini öğrenir daha sonra ise yavaş yavaş kelimeleri ve okunuşlarını ezberlemeye başlarız. Sonunda da artık Fransızca sayılar ve okunuşları inceleriz. Fransızca sayılarda ilginç olan şey 70’li sayılar ile başlıyor. Meselâ yetmiş iki demek için 60 ve 12 demeniz gerkiyor. Yine mesela 80 diyebilmeniz için dört yirmi; ve 95 diyebilmek için dört yirmi on beş demeniz gibi. İşte sayılar: 

 • – “Zéro”,  ” Ziğa”
 • – “Un”,     ” A”
 • – “Deux”,   “Dö”
 • – “Trois”,    “Tuğa”
 • – “Quatre”,  “Ketğ”
 • – “Cinq”,   “Senk”
 • – “Six”,      “Sis”
 • – “Sept”,   “Set”
 • – “Huit”,    “Vit”
 • – “Neuf”,   “Nöf”
 • – “Dix”,     ” Dis”
 • – “Onze”,   “Ônz”
 • – “Douze”,  “Dûz”
 • – “Treize”,  “Tğez”
 • – “Quatorze”, “Ketoğz”
 • – “Quinze”,     “Kênz”
 • – “Seize”,     ” Sezz”
 • – “Dix-sept”,   “Di’set”
 • – “Dix-huit”,   “Diz’vit”
 • – “Dix-neuf”,  “Dis’nöf”
 • – “Vingt”,   “Vea”
 • – “Soixante-dix”,   “Suasant dis”
 • – “Soixante et onze”,  “Suasan’te’ônz”,  şeklinde telaffuz ediliyor.

Fransızca Sayılar Okunuşları ve Yazılışları

Fransızca konuşmayı öğrenmek ve  rakamları öğrenip, söyleyebilmek önemlidir. Kelimeler Fransızcada genel olarak yazıldığı gibi okunmuyor. Bu yüzden de kelimeleri telaffuz ederken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Fransızlar konuşmalarında “r” harfine bastırarak söyler,  “q” harfini de genizlerinden çıkararak söylemeyi tercih ederler. Bunlara önem vererek ve Fransızca rakamları öğrenerek, günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Fransızca öğrenirken Fransızca sayılar ve okunuşları mutlaka karşımıza çıkmıştır. Fransızca sayıları öğrenmek de kendimizi ifade ederken, yol tarifi için veya Fransızca bir kitap okurken bize yardımcı olur. Bu anlamda baktığımızda Fransızca öğrenirken sadece kelimelere değil sayıların yazılışına da bakmanızı da tavsiye ediyoruz. İşte sizin için derlediğimiz Fransızca sayılar, okunuşları ve yazılışları:

 • -0    Zéro,    Ziğa
 • -1    Un,     A
 • -2    Deux,    Dö
 • -3    Trois,    Tuğa
 • -8    Huit,    Vit
 • -9    Neuf,    Nöf
 • -10    Dix ,   Dis
 • -70    Soixante-dix ,    Suasant dis
 • -71    Soixante et onze,     Suasan’te’ônz
 • -76    Soixante-seize,    Suasant sêz
 • -77    Soixante-dix-sept,    Suasant’di’set
 • -78    Soixante-dix-huit,     Suasant’diz’vit
 • -100    Cent ,   Sa (hızlı okunur)
 • -101    Cent un,    Sa a
 • -102    Cent deux,    Sa dö
 • -103    Cent trois ,    Sa tuğa
 • -104    Cent quatre,  Sa ketğ
 • -105    Cent cinq,     Sa senk
 • -106    Cent six,     Sa sis
 • -107    Cent sept,     Sa set
 • -1000    Mille,    Mill
 • -1990    mille neuf cent quatre vingt dix,  Mil nöf sa ketğe’ven’dis
 • -2000    deux mille,   Dö mill
 • -2347    Deux mille trios cent quarante-sept,     Dö mil tuğa sa kağanteset
 • -10000    Dix mille,    Di’mill
 • -100.000    Cent mille,    Sa mill
 • -1.000.000    Un million,   A milyon.

Fransızca Sayılar ve Okunuşları Nasıldır ?

Konuyla ilgili olarak birkaç önek verirsek,;
-“Zéro”, ” Ziğa”
“Un”, ” A”
“Deux”, “Dö”
“Trois”, “Tuğa”
Devamı için sayfamıza bakmanızı öneririz.

Fransızca Sayıları Ezberlemek Zor mu ?

Belli bir eğitim ve pratikle ezberlemek zor değildir. Ancak zor bir aksanı olduğundan tekrar önemlidir.

Call Now Button
Ortadogulular İngilizcekursu Tuncsuditol Palmahukuk Ceyhunguvel Naciözkan Hakanmert Mervekolman Prodor MustafaKök Kayakocvib